Vi setter opp, reparerer og vedlikeholder skigard.
Har du «bildet», så har vi den perfekte «rammen»!

 

 Se vår nye bok med bilder, råd og veiledning for oppsett og vedlikehold av skigard.
(klikk på bildet for link til omtale og nettbutikk)

Art.nr 0001: Skigard med seinvokst granstaur, skived i kløyvd gran og surret med ståltråd
kr. 440,- (ekskl. mva. og ev. tillegg se under)

Art.nr. 0002: Skigard med seinvokst granstaur, skived i kløyvd gran og vierbinding. Forsterket med ståltråd
kr. 620,- (ekskl. mva. og ev. tillegg se under)

Art.nr.0003:  Skigard med impregnert staur, skived i kløyvd gran og surret med ståltråd
kr. 440,- (ekskl. mva. og ev. tillegg se under)

Art.nr. 0004: Skigard med impregnert staur, skived i kløyvd gran og vierbinding. Forsterket med ståltråd.
kr. 620,- (ekskl. mva. og ev. tillegg se under)

Tillegg:
– Gjerdeender (gjelder art.nr 0001 og 0003) kr 100,-
– Gjerdeender (gjelder art.nr 0002 og 0004) kr 300,-
– Hjørner (gjelder art.nr 0001 og 0003) kr 200,-
– Hjørner (gjelder art.nr 0002 og 0004) kr 400,-
– Boring på fjell kr 95,- pr punkt.
– Utkjøring av materiale kr 9,- pr. km.
– Riving av gammelt gjerde, rydding av gjerdetrase, lang utbæring av gjerdematriale, vanskelig stauring og eventuelt annet påtatt timearbeid, belastet med kr 550,-

*Alle priser er gjeldende fra 01.06.2023