Vi setter opp, reparerer og vedlikeholder skigard.
Har du «bildet», så har vi den perfekte «rammen»!

 

Skigardbok

 Se vår nye bok med bilder, råd og veiledning for oppsett og vedlikehold av skigard.
(klikk på bildet for link til omtale og nettbutikk)

Art.nr 0001: Skigard med seinvokst granstaur, skived i kløyvd gran og vierbinding. Forsterket med ståltråd
kr. 495,- (ekskl. mva. og ev. tillegg se under)

Art.nr. 0002: Skigard med seinvokst granstaur, skived i kløyvd gran og surret med ståltråd
kr. 350,- (ekskl. mva. og ev. tillegg se under)

Art.nr.0003: Skigard med impregnert staur, skived i kløyvd gran og vierbinding. Forsterket med ståltråd.
kr. 495,- (ekskl. mva. og ev. tillegg se under)

Art.nr. 0004: Skigard med impregnert staur, skived i kløyvd gran og surret med ståltråd
kr. 350,- (ekskl. mva. og ev. tillegg se under)

Tillegg:
– Gjerdeender og hjørner kr 100,-
– Boring på fjell kr 75,- pr punkt.
– Vanskelig stauring, lang utbæring avtales før jobbstart.
– Utkjøring av materiale kr 6,- pr. km.
– Riving av gammelt gjerde, rydding av gjerdetrase, lang utbæring av gjerdematriale, eventuelt annet påtatt timearbeid, belastet med kr 395,-

*Alle priser er gjeldende til 31.12.2020